Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
 • Telefon: +381 (0)21/400-499

Upis na osnovne akademske studije

Pravo da upišu Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, u okviru upisne kvote, imaju sva lica sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom, a koji su državljani Republike Srbije.

Strani državljani se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat - strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez priznavanja strane isprave.

Upisna procedura obuhvata polaganje prijemnog ispita, u vidu testa opšte kulture, zatvorenog tipa. Test je standardizovan, polaže se pismenim putem i predstavlja selekcioni ispit, što znači da svi kandidati koji polože test dobijaju određeni broj bodova i samim tim mesto na rang-listi.

Prijemni ispit se sastoji od 30 odabranih pitanja od ukupno 200 pitanja. Svako pitanje nosi po dva boda, što znači da na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji maksimalno 60 bodova.

NazivOnline pregledDownload
Test za prijemni ispit za sve smerove

Pregled fajla

Download

Uslovi polaganja prijemnog testa

Pregled fajla

Download

Na sva pitanja u testu kandidat će imati ponuđeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan i biraće ga zaokruživanjem odgovarajućeg slova ispred odgovora.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na rang-listi:
 • na osnovu uspeha u srednjoj školi, kandidat ostvaruje najviše 40 bodova;
 • na osnovu testa iz opšte kulture, kandidat ostvaruje najviše 60 bodova;
 • kandidat mora ostvariti najmanje 50 bodova (od ukupnih 100 bodova) da bi stekao pravo na upis i rangiranje.
Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs i polaganje prijemnog:
 • Prijavni list;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svedočanstva za sva četiri završena razreda srednje škole;
 • Diploma o položenom maturskom (završnom) ispitu;
 • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica).

Za prijavu na konkurs podnose se samo fotokopije navedene dokumentacije (koje se zadržavaju) uz originale koji se podnose samo na uvid.

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godine osnovnih studija:
 • Originali svedočanstava završenih razreda srednje škole;
 • Original izvod iz matične knjige rođenih;
 • Studentska knjižica - indeks (student dobija u studntskoj službi);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20 (student dobija u studntskoj službi);
 • Dve fotografije 3,5 x 4,5 cm;
 • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica).

Za upis na prvu godinu osnovnih studija podnose se originali ili overene foto-kopije navedenih dokumenata.

Lica sa završenom višom školom i lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, a koja ispunjavanju gore navedene uslove za upis, upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih akademskih studija za koju ispunjavaju uslove prema pravilima Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, bez polaganja prijemnog ispita. Pored gore navedene dokumentacije potrebno je doneti i uverenje o položenim ispitima izdato od strane visokoškolske ustanove sa koje student dolazi, a na osnovu koje se utvrđuje eventualna razlika ispita, kao i godina studija na koju se student upisuje.

Konkurs za upis na osnovne akademske studije:
NazivOnline pregledDownload
Konkurs za upis na osnovne studije

Pregled fajla

Download

Konkurs za upis na osnovne studije - DLS

Pregled fajla

Download

Prijavni list za upis na osnovne studije

Pregled fajla

Download

Klikom na "download" možete preuzeti izabrani fajl. Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretraživača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download