Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
 • Telefon: +381 (0)21/400-499

Mogućnost zaposlenja

Diploma Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu pruža mogućnost razvijanja uspešne karijere u mnogobrojnim organizacijama i na različitim poslovima, u zavisnosti od studijskog programa, odnosno modula za koji se student opredeli. Sticanjem diplome studenti postaju osposobljeni za:

 • Rad u telima državne, lokalne i javne uprave;
 • Rad u sudskoj upravi;
 • Rad u raznim privrednim društvima, od sektora malih i srednjih preduzeća, pa do multinacionalnih kompanija;
 • Rad u finansijskim institucijama;
 • Rad u javnim i drugim ustanovama, kao i nevladinim organizacijama;
 • Rad u pravosudnim organima, advokaturi, pravobranilaštvu;
 • Rad u političkim strankama;
 • Rad u diplomatskim i konzularnim službama;
 • Rad na poslovima unutrašnje bezbednosti;
 • Učestvovanje u izvođenju projekata u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
 • Rad u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine, radio, TV, stručni časopisi) koja se bave pitanjima i problemima iz oblasti prava;
 • Bavljenje naučnoistraživačkim radom u oblasti pravnih nauka;
 • Rad na poslovima međunarodnog karaktera u organima javne uprave i državnim organima, na lokalnom i republičkom nivou.

Uspešnim savladavanjem studijskih programa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, koji poseduju široke mogućnosti zapošljavanja kako u domaćim tako i stranim kompanijama i koji spremno započinju put neprekidnog ličnog napredovanja i usavršavanja. S obzirom da se edukacija studenata na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe odvija se u smeru sticanja znanja i sposobnosti koje su potrebne savremenom pravosuđu, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, studenti koji završe bilo koji od studijskih programa na bilo kom nivou studija predstavljaju kvalitetan i veoma potreban kadar pravne struke.

Studenti koji su završili studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uspešno nalaze zaposlenje kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Naši studenti su danas zaposleni u Izvršnom veću AP Vojvodine, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Javnom tužilaštvu, u Višem i Osnovnom Sudu, takođe veliki broj studenata je svoj karijeru usmerio na advokaturu, pored toga naši studenti rade i u pravnim službama velikih privrednih organizacija kako u zemlji tako i u inostranstvu. Najbolji studenti su koji su svoj poziv pronašli u naučnoistraživačkom radu i edukovanju drugih ostali su na Fakultetu kao saradnici u nastavi i asistenti.

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download