Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
 • Telefon: +381 (0)21/400-499

Upis na doktorske studije

U prvu godinu doktorskih studija se može upisati lice koje ima:

 • završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom 8,00 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • akademski naziv magistar iz odgovarajuće oblasti, ako doktorat ne stekne prema ranije važećim zakonskim propisima i u roku predviđenim zakonom.

Strani državljanin se može upisati na stdijski program po istim uslovima kao i domaći državljanin.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi stranu visokoškolsku ispravu, koja je priznata u Republici Srbiji, o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.

Rangiranje kandidata vrši se prema prosečnoj oceni kandidata, ostvarenoj na osnovnim akademskim studijama, odnosno master akademskim studijama ili magistarskim studijama.

Pravo na upis na doktorske studije, na studijski program, ostvaruju kandidati sa jedinstvene (konačne) rang liste koji se rangiraju od 1. do 6. mesta.

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs:
 • Prijavni list;
 • Diploma ili Uverenje o završenom fakultetu, master studijama ili magistarskim studijama (original na uvid) i foto-kopija diplome ili uverenja koja je overena;
 • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
Dokumentacija potrebna za upis na prvu godine doktorskih studija:
 • Original izvod iz matične knjige rođenih;
 • Studentska knjižica (indeks);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20;
 • Dve fotografije 3.5x4.5 cm;
 • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica).
Konkurs za upis na doktorske studije:
NazivOnline pregledDownload
Konkurs za upis na doktorske studije

Pregled fajla

Download

Klikom na "download" možete preuzeti izabrani fajl. Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretraživača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download