Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Studijski program Pravo

Na studijskom programu Pravo, u okviru modula opšte pravo i privredno pravo, kroz različite pravne i privredne predmete studentima se prezentuju različiti pravni instituti, problemi i načini njihovog rešavanja, omogućavajući im da se snađu u različitim situacijama i shvate značaj formiranja vrhunskih kadrova na ovom polju za društvo u celini. Studentima se kroz ovaj studijski program pružaju sveobuhvatna i savremena znanja i sposobnosti koje su potrebne savremenom pravosuđu, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. U okviru privrednog modula akcenat je stavljen na predmete koji produbljuju znanja iz privredne sfere, dok predmeti opšteg modula objedinjuju znanja iz više pravnih oblasti. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u različitim organima, organizacijama, ustanovama, državnim i privatnim firmama i preduzećima.

Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Pravo student stiče zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK, bez obzira za koji od modula se odluči.

Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine ili se može odlučiti na započinjanje karijere i polaganje pravosudnog ispita.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse.

Modul Opšte pravo

Modul Opšte pravo studentima pruža mogućnost zaposlenja i razvoja karijere u organima pravosuđa (sudstvo, advokatura, tužilaštvo, pravobranilaštvo itd.), rada u različitim vrstama upravnih organa, kao i rada u privrednom sektoru.

Nastavni plan studijskog programa Pravo

Modul Opšte pravo - Osnovne akademske studije

 Naziv predmetaSemestarESPB
Prva godina
1. Uvod u pravo I 10
2. Istorija pravnih institucija I 8
3. Osnovi ekonomije I 6
4. Sociologija I 6
5. Ustavno pravo II 14
Izborni blok 1:
6. Izborni predmet 1 II 8
7. Izborni predmet 2 II 8
* Pravna etika
* Ruski jezik – opšti deo
* Nemački jezik - opšti deo
* Engleski jezik - opšti deo
Ukupno ESPB 60
Druga godina
1. Uvod u građansko pravo III 8
2. Porodično pravo III 8
3. Krivično pravo – opšti deo III 9
4. Prekršajno pravo III 6
5. Stvarno pravo IV 7
6. Radno pravo IV 9
7. Nasledno pravo IV 7
8. Кrivično pravo – posebni deo IV 6
Ukupno ESPB 60
Treća godina
1. Upravno pravo – opšti deo V 7
2. Оbligaciono pravo V 8
3. Кrivično procesno pravo – opšti deo V 8
4. Мeđunarodno javno pravo V 7
5. Međunarodna zaštita ljudskih prava VI 8
6. Кrivično procesno pravo – posebni deo VI 6
Izborni blok 2:
7. Izborni predmet 3 VI 8
8. Izborni predmet 4 VI 8
* Osnovi informatike
* Poslovni ruski jezik
* Poslovni nemački jezik
* Poslovni engleski jezik
Ukupno ESPB 60
Četvrta godina
1. Upravno pravo – posebni deo VII 5
2. Finansijsko pravo VII 7
3. Оrganizovani kriminalitet VII 8
4. Građansko procesno pravo VII 9
5. Privredno pravo VIII 8
6. Мeđunarodno privatno pravo VIII 7
Izborni blok 3:
7. Izborni predmet 5 VIII 8
8. Izborni predmet 6 VIII 8
* Kriminologija sa sudskom psihologijom
* Kriminalistika
* Poslovna informatika
* Pravo lokalne samouprave
Ukupno ESPB 60

Modul Privredno pravo

Modul Privredno pravo orijentisan je ka edukaciji studenata sa akcentom na privrednopravne predmete čime se studentima pruža mogućnost razvoja karijere prvenstveno u oblasti privrednog prava u okviru pravosudnog sistema i privrednog sektora.

Nastavni plan studijskog programa Pravo

Modul Privredno pravo - Osnovne akademske studije

 Naziv predmetaSemestarESPB
Prva godina
1. Uvod u pravo I 10
2. Istorija pravnih institucija I 8
3. Osnovi ekonomije I 6
4. Sociologija I 6
5. Ustavno pravo II 14
Izborni blok 1:
6. Izborni predmet 1 II 8
7. Izborni predmet 2 II 8
* Pravna etika
* Ruski jezik – opšti deo
* Nemački jezik - opšti deo
* Engleski jezik - opšti deo
Ukupno ESPB 60
Druga godina
1. Uvod u građansko pravo III 8
2. Porodično pravo III 8
3. Krivično pravo – opšti deo III 9
4. Prekršajno pravo III 6
5. Stvarno pravo IV 7
6. Radno pravo IV 9
7. Nasledno pravo IV 7
8. Кrivično pravo – posebni deo IV 6
Ukupno ESPB 60
Treća godina
1. Obligaciono pravo V 8
2. Krivično procesno pravo – opšti deo V 8
3.Pravo Evropske unije V 6
4. Saobraćajno pravo V 8
5. Krivično procesno pravo – posebni deo VI 6
6. Upravno pravo VI 8
Izborni blok 2:
7. Izborni predmet 3 VI 8
8. Izborni predmet 4 VI 8
Student bira 2 od 5 ponuđenih predmeta:
* Bankarsko pravo i hartije od vrednosti
* Osnovi prava životne sredine
* Poslovni nemački jezik
* Poslovni engleski jezik
* Poslovni ruski jezik
Ukupno ESPB 60
Četvrta godina
1. Finansijsko pravo VII 7
2. Građansko procesno pravo VII 9
3. Međunarodno privredno pravo VII 6
4. Pravo industrijske svojine VII 7
5. Privredno pravo VIII 7
6. Мeđunarodno privatno pravo VIII 7
Izborni blok 3:
7. Izborni predmet 5 VIII 8
8. Izborni predmet 6 VIII 8
Student bira 2 od 4 ponuđena predmeta:
* Pravo osiguranja
* Diplomatsko i konzularno pravo
* Osnovi informatike
* Pravo lokalne samouprave
Ukupno ESPB 60

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download