Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Studije na daljinu (DLS) - Opšte–pravni studijski program

Kako se život danas ne može zamisliti bez Interneta i novih tehnologija, danas i učenje na daljinu sve više igra bitnu ulogu u našim životima. Prihvatajući te inovacije i izazove tim stručnjaka sa Pravni fakultet za privredu i pravosuđe krenuo je u susret promenama i kao rezultat višemesečnog rada na projektovanju i realizaciji nastala je DLS (distance learninig system) platforma. S obzirom da je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe proaktivna institucija usmerena na stalno usavršavanje i praćenje savremenih obrazovnih trendova kako kod nas tako i u svetu, gde jedan od bitnih aspekata jeste i digitalizacija nastavnih sadržaja, kako bi se tim putem osavremenio proces nastave i olakšao pristup nastavnim sadržajima, akreditovao je i studiranje na daljinu na opštepravnom studijskom programu.

Učenje na daljinu pruža isti kvalitet studiranja kao i studiranje na tradicionalan način. Studijski programi koji se sprovode putem DLS-a imaju isti nastavni plan kao studijskih programi koji se realizuju na tradicionalan način. Dakle, studiranjem na daljinu studenti dobijaju isti nivo znanja uz istu efikasnost studiranja, pri čemu stiču iste kompetencije kao i studenti koji studiraju na tradicionalan način. Učenje na daljinu se realizuje uz pomoć informacionih i komunikacionih tehnologija. Njime se zamenjuje tradicionalan način učenja, bilo u potpunosti, ili delimično.

Fakultet raspolaže hardverskom opremom koja omogućuje tehničku podršku sistemu učenja na daljinu. Osnovni resurs koji obezbeđuje sistem obrazovanja na daljinu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe je softverski paket MOODLE, kom svaki student može vrlo lako i jednostavno da pristupi. Studiranje na daljinu pruža studentima mogućnost da studiraju na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe bez obzira gde se nalaze. Studentima su stalno dostupna multimedijalna predavanja i vežbe, literatura u digitalnom obliku i nastavni materijali za pripremu ispita, što omogućava uspešno studiranje svima koji rade i koji nisu u mogućnosti da svakodnevno fizički prisustvuju nastavi. Dakle, studenti iz svih gradova, ali i država, sada imaju mogućnost da ostanu u svojim gradovima, grade svoju karijeru i istovremeno da pohađaju nastavu on-line, putem programskog paketa MOODLE koji je zahvaljujući svojoj jednostavnosti upotrebe i fleksibilnosti, trenutno najpopularnija DLS platforma u svetu.

Nastavni plan opšte–pravnog studijskog programa

Opšte-pravni studiјski program - Osnovne akademske studije

 Naziv predmetaSemestarESPB
Prva godina
1. Uvod u pravo I 10
2. Istorija pravnih institucija I 6
3. Osnovi ekonomije I 8
4. Sociologija I 6
5. Ustavno pravo II 14
Izborni blok 1:
6. Izborni predmet 1 II 8
7. Izborni predmet 2 II 8
* Osnovi informatike
* Pravna etika
* Nemački jezik - opšti deo
* Engleski jezik - opšti deo
Druga godina
1. Uvod u građansko pravo III 5
2. Nasledno pravo III 8
3. Krivično pravo – opšti deo III 8
4. Privredno pravo III 9
5. Prekršajno pravo IV 7
6. Radno pravo IV 8
7. Porodično pravo IV 8
8. Кrivično pravo – posebni deo IV 7
Treća godina
1. Upravno pravo – opšti deo V 8
2. Оbligaciono pravo V 8
3. Кrivično procesno pravo – opšti deo V 7
4. Stvarno pravo V 7
5. Мeđunarodno javno pravo VI 6
6. Кrivično procesno pravo – posebni deo VI 8
Izborni blok 2:
7. Izborni predmet 3 VI 8
8. Izborni predmet 4 VI 8
* Кriminologija sa sudskom psihologijom
* Privredni sistem
* Poslovni nemački jezik
* Poslovni engleski jezik
Četvrta godina
1. Upravno pravo – posebni deo VII 5
2. Finansijsko pravo VII 8
3. Оrganizovani kriminalitet VII 8
4. Građansko procesno pravo VII 9
5. Međunarodna zaštita ljudskih prava VIII 7
6. Мeđunarodno privatno pravo VIII 7
Izborni blok 3:
7. Izborni predmet 5 VIII 8
8. Izborni predmet 6 VIII 8
* Pravo lokalne samouprave
* Kriminalistika
* Poslovna informatika
* Vodno pravo
Ukupno ESPB za četiri godine 240

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download