Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Studijski program Krivično pravo

Studijski program Krivično pravo pruža studentima značajno proširena i produbljena znanja iz krivično-pravne naučne oblasti. Svakodnevni i kontinuirani porast kriminaliteta u svetu doprinosi stalnom i rastućem značaju ovog studijskog programa i čini ga aktuelnim.

Nastavni plan studijskog programa Krivično pravo

Krivično pravo - Doktorske studije

 Naziv predmetaSemestarESPB
Prva godina
1. Krivično pravo I 14
2. Studijsko istraživački rad u funkciji izrade naučnog rada I 6
3. Izrada i objavljivanje prvog naučnog rada I 6
4. Metodologija naučno istraživačkog rada I 10
Izborni blok 1:
5. Izborni predmet 1 II 12
6. Izborni predmet 2 II 12
* Kriminologija sa pravom izvršenja krivičnih sankcija
* Kriminalistika
* Organizovani kriminalitet
* Maloletničko krivično pravo
Ukupno ESPB 60
Druga godina
1. Međunarodno krivično pravo III 12
2. Krivično procesno pravo III 12
3. Studijsko istraživački rad u funkciji izrade naučnog rada III 6
4. Izrada i objavljivanje drugog naučnog rada III 6
Izborni blok 2:
5. Izborni predmet 3 IV 12
6. Izborni predmet 4 IV 12
* Krivična dela u privredi
* Postupak pred Međunarodnim krivičnim sudom
* Organizovani kriminalitet
* Kriminalistika
Ukupno ESPB 60
Treća godina
1. Studijsko istraživački rad - teorijske osnove disertacije i priprema za naučno istraživanje V 10
2. Prijava i izrada disertacije V 20
3. Studijsko istraživački rad - teorijske osnove disertacije i referisanje o napretku istraživanja VI 10
4. Završetak disertacije, usvajanje izveštaja o oceni disertacije, priprema i odbrana disertacije VI 20
Ukupno ESPB 60

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download