Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Privredno–pravni studijski program

Privredno-pravni studijski program pruža široko znanje i sistematsko razumevanje uže naučne oblasti privrednog prava. Intenzivan i kontinuiran rast međunarodne robne razmene i izgradnja globalnog tržišta u svetskim okvirima, doprinosi stalnom i rastućem značaju ovog studijskog programa i čini ga veoma atraktivnim.

Nastavni plan Privredno – pravnog studijskog programa

Privredno-pravni studijski program - Doktorske studije

 Naziv predmetaSemestarESPB
Prva godina
1. Metodologija naučno istraživačkog rada I 10
2. Privredno pravo I 14
3. Izrada i odbrana seminarskog rada (prvi) I 6
4. Studijsko istraživački rad - priprema, izrada i publikacija naučnog članka (prvi) 6
Izborni blok 1:
5. Izborni predmet 1 II 12
6. Izborni predmet 2 II 12
* Berzansko pravo
* Stečajno pravo
* Pravo zaštite životne sredine
* Pravo konkurencije EU
Ukupno ESPB 60
Druga godina
1. Međunarodno trgovinsko pravo III 12
2. Bankarsko pravo i hartije od vrednosti III 12
3. Izrada i odbrana seminarskog rada (drugi) III 6
4. Studijsko istraživački rad - priprema, izrada i publikacija naučnog članka (drugi) III 6
Izborni blok 2:
5. Izborni predmet 3 IV 12
6. Izborni predmet 4 IV 12
* Pravo zaštite životne sredine
* Berzansko pravo
* Finansije i finansijsko pravo
* Pravo spoljne trgovine
Ukupno ESPB 60
Treća godina
1. Studijsko istraživački rad - teorijske osnove disertacije V 10
2. Izrada disertacije V 20
3. Studijsko istraživački rad - teorijske osnove disertacije VI 10
4. Izrada i odbrana disertacije VI 20
Ukupno ESPB 60

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download