Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
 • Telefon: +381 (0)21/400-499

Studentski parlament

Studentski parlament je organ Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Predstavnici studenata u Parlamentu rade na ostvarivanju prava i zaštite interesa studenata. Parlament omogućava studentima da budu aktivni učesnici u obrazovno-naučnom radu Fakulteta.

Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakullteta. Izbori za članove Studentskog parlamenta održavaju se svake godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem.

ČLANOVI STUDENTSKOG PARLAMENTA

Dana 27.04.2012. godine održana je konstitutivna sednica na kojoj su verifikovani mandati izabranim članovima studentskog Parlamenta.
Dnevni red:

 • Verifikacija mandata članova Studentskog parlamenta
 • Izbor predstavnika Studentskog parlamenta u organe Fakulteta
 • Izbor predsednika Studentskog parlamenta

ELSA (The European Law Students' Association) je nezavisno udruženje studenata prava i mladih pravnika.  ELSA je međunarodno, nezavisno, nepolitično i neprofitabilno udruženje studenata  prava okupljenih radi unapređenja , uspostavljanja i razvijanja medjunarodnog razumevanja , saradnje , pravne etike i ličnih kontakata izmedju studenata prava različitih zemalja i pravnih sistema, kao i pripremanje za profesionalni  rad pravnika po medjunarodnim standardima.  ELSA osim u Srbiji postoji u skoro svakoj zemlji Evrope a broji oko 40 000 članova. Kao takva predstavlja najmoćniju asocijaciju studenata prava u svetu. Osnovali su je 1981. godine austrijski, nemački i mađarski studenti prava, a kod nas je osnovana 1987. godine sa sedištem u Beogradu. Kroz svoje aktivnosti ELSA doprinosi razvoju pravne nauke i profesionalnom usavršavanju studenata i mladih pravnika, omogućuje im da se upoznaju sa drugim pravnim sistemima i kulturama u duhu kritičkog dijaloga i naučne saradnje i pomaže im da steknu internacionalno profesionalno iskustvo.

ELSA funkcioniše na tri nivoa:

 • Internacionalni
 • Nacionalne grupe (NG)
 • Lokalne grupe (LG)
CILJEVI, FILOZOFIJA I POLJE AKTIVNOSTI
 • razvijanje saznanja o drugim kulturama i pravnim sistemima kod studenata prava, u duhu kritickog dijaloga i naucne saradnje;
 • unapredjenje profesionalne obucenosti studenata prava i razmisljanje u medjunarodnom duhu;
 • razvijanje i jacanje profesionalne etike i odgovornosti buducih pravnika i davanje podstreka studentima prava da se ponasaju i rade za dobrobit drustva;
 • unapredjivanje i razvijanje drugih aktivnosti radi ostvarenja ciljeva udruzenja.

Sa punim poštovanjem u realizaciji svojih ciljeva, ELSA se rukovodi sledećim filozofskim nacelima:

VIZIJA

Pravedan svet u kojem se poštuje ljudsko dostojanstvo i kulturna različitost.

SVRHA

Da doprinese pravničkom obrazovanju, negovanju obostranog razumevanja između studenata prava i mladih pravnika, kao i da promoviše njihovu društvenu odgovornost.

ZNAČENJE

Da obezbedi mogućnosti za studente prava i mlade pravnike da uče o drugim kulturama i pravnim sistemima, da im pomogne da budu međunarodno i profesionalno obučeni za buduće profesionalno angažovanje.

SEKTORI:

Akademske aktivnosti (Academic Activities – AA)

Kroz svoje mnogobrojne programe pružaju mogućnost članovima da se bave istraživačkim radom. Takođe, tu su i različite publikacije, časopisi i magazini koji se distribuiraju širom Evrope, kao i vrlo posećene tribine koje se redovno organizuju na pravnim fakultetima. Kako bi ispunili ciljeve organizacije (doprinos pravnom obrazovanju, učenje o drugim pravnim sistemima u duhu kritičkog dijaloga i međunarodne saradnje), u ELSA-i postoji sektor Akademskih aktivnosti, koji kroz svoje mnogobrojne projekte pruža mogucnost članovima da saznaju nešto novo u oblasti prava, čak i da učestvuju u njegovom kreiranju. Pisanje raznih publikacija, organizovanje debata i tribina o nekim aktuelnim problemima, samo su neki od sredstava da se probudi svest društva, kako bi ono zauzelo aktivniji stav prema problemima koji nas okružuju. Članovima se pruža mogućnost da se oprobaju u organizacionim veštinama, steknu korisne kontakte i preporuke, a mogu i da usavrše svoje pravničke veštine učestvovanjem u takmičenju simulacije suđenja, napišu tekst koji će čitati studenti i profesori prava širom Evrope, saznaju nešto više o studijama u drugim zemljama i na drugim fakultetima.

Seminari i konferencije (Seminares and Conferences - S&C)

Organizuju se svuda u svetu iz različitih pravnih oblasti uz učešće najeminentnijih stručnjaka. Pod okriljem ELSA-e Internacional se godišnje organizuje oko 30 seminara gde studenti imaju priliku da steknu vrlo korisna praktična znanja. Delatnost ovog sektora bazirana je u dva smera: od inostranstva i ka inostranstvu. ELSA Beograd je u stalnom kontaktu sa nacionalnim i lokalnim grupama u Evropi tako da redovno dobija informacije o organizovanju seminara, konferencija, letnjih škola na koje bi naši studenti mogli da idu.

Međunarodni program razmene studenata (Student Trainee Exchange Programme - STEP)

Koji nudi članovima mogućnost da provedu određeno vreme u inostranstvu i steknu poslovno iskustvo. U nadležnost STEP-a spada pronalaženje tzv. “letnjih poslova”, kako za strane studente koji žele de dođu u našu zemlju, tako i obaveštavanje i pomoć našim studentima da pronađu i ostvare prakse u inostranstvu. Poslovi obično traju od jedne do šest nedelja, u nekim slučajevima i po nekoliko meseci, a sami poslovi mogu biti plaćeni ili ne. Prakse se uglavnom dobijaju u sudovima, advokatskim kancelarijama ili na poslovima drzavne uprave. Firme i advokatske kancelarije uključene u program razmene imaju mogućnost da prihvate strane praktikante, iskoriste njihovo znanje i steknu nove informacije o poslovanju u inostranstvu. Poseban problem za nas (studente iz zemalja istočne Evrope) predstavlja nedovoljno poznavanje osnovnih instituta Prava Evropske Unije. Uistinu, kod na se na osnovnim studijama izučava nešto slično, ali obim ovog izučavanja nije zadovoljavajući u toj meri da bi studenti iz našeg regiona bili primljeni u neku zapadno-evropsku firmu kao praktikanti.

Predstavlja potporni stub rada ELSA-e jer promoviše u javnosti sve ono što rade ostali sektori. Marketing promoviše organizaciju među studentima i drugim interesnim grupama, pred medijima i pravnim laicima. Pokušavamo da razvijemo svest o ELSA-i među studentima ali i običnim ljudima do te mere da svi imaju pojam o tome ko smo i čime se bavimo. Takođe, marketing ima obavezu da učini sponzorisanje ELSA-e atraktivno i isplativo za sponzore.

Danas ELSA-u Srbije čine lokalne grupe Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, FEPPS (Fakultet za evropske pravno-političke studije), Privredna Akademija i Union.

NazivOnline pregledDownload
POSLOVNIK Studentskog parlamenta

Pregled fajla

Download

PRAVILNIK o sprovođenju izbora za studentski parlament

Pregled fajla

Download

Klikom na "download" možete preuzeti izabrani fajl. Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretraživača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download