Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

IN MEMORIAM

Prof. dr Slavko Carić 1936 - 2006

Prof. dr Slavko Carić

Prof. dr Slavko Carić je rođen 6. juna 1936. godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom, 1955. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1959. godine. Za vreme studija bio je veoma aktivan u mnogim studentskim organizacijama. Na Pravnom fakultetu u Beogradu doktorirao je 1964. godine. Odmah posle diplomiranja, kao stipendista Vlade SR Srbije, obavljao je poslove asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Prof. dr Slavko Carić je na Univerzitetu u Novom Sadu od 1960. godine u zvanju asistenta, zatim 1965. u zvanju docenta, od 1969. godine u zvanju vanrednog profesora, a od 1974. godine u zvanju redovnog profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Prof. dr Slavko Carić bio je šef Katedre privrednopravnih nauka i rukovodilac poslediplomskih studija privrednog smera. Bio je oženjen i otac dvoje dece.

Boravio je na stručnom usavršavanju u Švajcarskoj i Austriji 1963. i 1969. godine, a od 1971. kao Humboldtov stipendista boravio je u Nemačkoj više od dve godine. Učestvovao je u naučno- stručnim skupovima sa referatom preko 80 puta, a od toga oko 20 puta u inostranstvu.

Prof. dr Slavko Carić je vanredno doprineo podizanju novih naučnih radnika. Bio je mentor na izradi i javnoj odbrani 20 doktorskih disertacija i 24 magistarska rada.

Aprila 1996. godine prof. dr Slavko Carić izabran je za stalnog člana Srpskog naučnog društva.

Preko 30 godina prof. dr Slavko Carić obavljao je funkciju arbitra u spoljnotrgovinskim sporovima, u jugoslovenskim i inostranim arbitražama (Beč, Cirih, Frankfurt na Majni). U istom periodu bio je veoma intenzivno angažovan na izradi velikog broja zakona kod nas.

Bio je dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu dva puta, i u dva mandatna perioda bio je prorektor Univerziteta u Novom Sadu.

Oktobra 2000. godine, Naučno-nastavno veće Univerziteta u Novom Sadu izabralo je prof. dr Slavka Carića za v.d. rektora Univerziteta u Novom Sadu, a organi Pravnog fakulteta u Novom Sadu za v.d. dekana.

Više od 17 godina prof. dr Slavko Carić bio je jedan od organizatora Kopaoničke škole prirodnog prava a od 2004. godine Zlatiborski pravnički dani održavali su se u organizaciji prof. dr Slavka Carića.

Prof. dr Slavko Carić bio je predsednik Jugoslovenskog udruženja za teoriju i praksu privrednog prava i međunarodnog privrednog prava i predsednik Društva pravnika Vojvodine.

Prof. dr Slavko Carić je veoma cenjen profesor i naučni radnik iz oblasti Privrednog prava i Međunarodnog privrednog prava i to ne samo u našoj zemlji nego i inostranstvu. Autor je 87 knjiga, mnogih rasprava i članaka iz ove oblasti prava. Od posebnog je značaja rad prof. dr Slavka Carića na enciklopedijama (Pravna enciklopedija, Ekonomska enciklopedija i Enciklopedija imovinskog prava).

Profesor. dr Slavko Carić je preminuo u februaru 2006. godine.

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download