Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Akreditacija

Akreditacija

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe je sa uspehom završio je proces reakreditacije sa svim pohvalama Komisije za akreditaciju i kontrolu kvaliteta Ministarstva za obrazovanje Republike Srbije.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je kao institucija akreditovan, odlukom o akreditaciji visokoškolske ustanove broj: 612-00-02641/2013-04 od 09.05.2014. godine kojom je utvrđeno da: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu ispunjava propisane standarde za akreditaciju ustanove u okviru polja društveno-humanističkih nauka.

Uverenje o akreditaciji Dozvola za rad Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje

U okviru akreditacije Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je akreditovan za izvođenje sledećih studijskih programa:

Osnovne akademske studije:
Master akademske studije:
Doktorske studije:

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download