Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Poseta studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija-visokoškolska jedinica Subotica Poreskoj upravi u Subotici.

16 mart 2017 | Novosti

Studenti su dana 29.11.2016. godine sa predmetnim nastavnikom Prof. dr Radicom Šipovac posetili Poresku upravu u Subotici i upoznali se sa radom i razvojnim potencijalima Poreske uprave.

Studenti su informisani o organizacionoj strukturi i opisu funkcija, javnosti rada i ovlašćenjima, obavezama i načinima postupanja, obimu zakonskih propisa, uslugama koje se pružaju zainteresovanim licima, postupku po žalbama komitenata na poreska upravna akta, podacima o prihodima i rashodima, javnim nabavkama, zaradama i drugim primanjima, vrstama i postupaku pristupa informacijama od javnog značaja, poreskim oblicima i drugim poslovima i zadacima.
Zahvaljujemo se na dobrodošlici i profesionalnom pristupu zaposlenih u ovoj ustanovi i nadamo se zajedničkoj obostranoj saradnji i u narednim godinama.

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download