Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Poseta studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija Poreskoj upravi Filijala 1, u Novom Sadu

15 mart 2017 | Novosti

Sa ciljem upoznavanja i praktične edukacije studenata sa poslovima i zadacima Poreske uprave studenti su dana 13.03.2017. godine sa predmetnim nastavnikom Prof. dr Radicom Šipovac posetili Poresku upravu, Filijala 1, u Novom Sadu i prisustvovali radnoj praksi.

Ceneći poslove i zadatke Poreske uprave, kao državnog upravnog organa, sa ciljem informisanja studenata i upoznavanja sa praktičnim delom poslovanja, unapređenja komunikacije sa obveznicima i podizanja poreske kulture, odobrena je poseta studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
Cilj posete bio je da se studenti upoznaju sa radom i razvojnim potencijalima Poreske Uprave. Studenti su informisani o organizacionoj strukturi i opisu funkcija, javnosti rada i opisom poslova i nadležnosti organizacionih jedinica Poreske uprave. Bliže su objašnjena ovlašćenja, obaveze i načini postupanja, pregled i obim zakonskih propisa koje primenjuje Poreska uprava kao i usluge koje pruža zainteresovanim licima. Objašnjen je postupak po žalbama komitenata na poreska upravna akta, podaci o prihodima i rashodima, javnim nabavkama, podaci o isplaćenim platama zaradama i drugim primanjima, vrstama informacija, postupak pristupa informacijama od javnog značaja i drugi poslovi i zadaci.
Studente je takođe pozdravila i direkorica Poreske Uprave Novi Sad i poželela im dobrodošlicu.
Zahvaljujemo se na dobrodošlici i profesionalnom pristupu zaposlenih u ovoj ustanovi i nadamo se zajedničkoj obostranoj saradnji i u narednim godinama.

Poseta studenata Poreskoj upravi

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download