Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
  • Telefon: +381 (0)21/400-499

Novosti

Ovde se nalaze novosti spojena u jedan feed na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Možete se pretplatiti na RSS Feed klikom na ikonicu u gornjem desnom uglu.

09 januar 2018 | Novosti

Specijalistički kurs „Operativni rad inspektora Odeljenja kriminalističke policije u suzbijanju opšteg i privrednog kriminaliteta“ organizovan je 20. i 21. decembra 2017. godine, u okviru Centra za edukaciju i specijalističke kurseve Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Organizator i rukovodilac kursa je prof. dr Jelena Matijašević-Obradović, Savetnica Dekana za nastava i vannastavna pitanja.
Prvo predavanje, 20. decembra 2017. godine, održao je šef Odseka za suzbijanje opšteg kriminala u Odeljenju kriminalističke policije, Policijske uprave u Novom Sadu, diplomirani specijalista kriminalista i diplomirani pravnik, g-din Nikola Avramović, dok su 21. decembra 2017. godine, predavanja održali pomoćnik načelnika Policijske uprave u Novom Sadu, g-din Goran Radonjić, i samostalni policijski inspektor Odseka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, Odeljenja kriminalističke policije, dr Aleksandar Petković.
Specijalistički kurs je okupio veliki broj polaznika. Pored studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, za pohađanje kursa se opredelio i značajan broj studenata sa drugih visokoškolskih institucija, kao i advokatskih i sudskih pripravnika.
Pored polaznika, specijalističkom kursu su prisustvovali i uvaženi gosti iz advokature, zatim Osnovnog i Višeg Suda u Novom Sadu, kao i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
Značajnu podršku organizaciji kursa pružio je Sindikat srpske policije.
Naročita zahvalnost u ime Fakulteta i rukovodioca kursa, upućena je Savezu studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.

Specijalistički kurs „Operativni rad inspektora Odeljenja kriminalističke policije u suzbijanju opšteg i privrednog kriminaliteta“

18 decembar 2017 | Novosti

Studenti četvrte godine Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Jovana Petrović, Sanja Lukavac i Miodrag Ćulum, su 7. i 8. decembra 2017. godine učestvovali na seminaru/radionici o Međunarodnom humanitarnom pravu u organizaciji Crvenog krsta Srbije i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta – Regionalne delegacije u Beogradu.
Cilj održavanja ovog seminara ogleda se u podsticanju interesovanja studenata za ovu oblast, kao i boljem razumevanju i prihvatanju ove grane prava. Oko 30 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Vojne akademije, Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakulteta za poslovne studije i pravo, Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu kao i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu bliže su se upoznali sa aktivnostima Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, i razmeni ideje i iskustva sa stručnjacima u oblasti međunarodnog humanitarnog prava, oficirima Generalštaba Vojske Srbije, predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Igrajući razne uloge, studenti su bili u situaciji i da „iskuse“ primenu ovog prava, okvalifikuju zamišljene oružane sukobe između zamišljenih strana i država koje učestvuju u sukobima, kao i da u svojstvu stručnjaka odlučuju o primeni pravila, oslanjajući se na svoje poznavanje teorije i prakse.
Pripremnu nastavu iz Međunarodnog humanitarnog prava studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu koji su učestvovali na ovom seminaru držali su doc.dr Marijana Mladenov i mast.prav. Vladimir Avramović.

07 decembar 2017 | Novosti

U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe 06.12.2017. godine održana je promocija knjige ,,Bezbedno rukovanje pištoljima i revolverima’’, namenjena građanima koji nisu profesionalci angažovani u vojsci i policiji, autora doc. dr Ace Ranđelovića i dr Nenada Komazeca. 

Prof. dr Mirko Kulić, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, imao je uvodnu reč, napomenuvši da se veliki broj krivičnih dela izvrši upravo upotrebom oružja stoga je potrebno da naši studenti budu upoznati sa elementarnim svojstvima, bezbednim rukovanjem i načinom nabavke oružja gde postoje diskreciona ovlašćenja, kojim naše društvo preduzima mere da se oružje koje je u posedu građana, čuva na bezbedan način.
Doc. dr Valentina Čizmar govorila je o knjizi sa etičko-filozofskog i sociološkog aspekta gde se dotakla i stanovišta psihologije rada, odnosno inženjerske psihologije. ,,Potreba za ovakvim štivom javlja se i usled toga što savremeni sistem poslovanja ukazuje da različiti aspekti dolaze u područje mogućih opasnosti, pa moderno poslovanje zahteva da svaka institucija formira, kao obaveznu, jedinicu koja se bavi obezbeđivanjem ljudi i objekata’’ – napominje doc. dr Valentina Čizmar.
Doc. dr Aca Ranđelović, autor knjige, prilikom svog obraćanja studentima istakao je: ,,Osnovno pravilo je da se krajnje ozbiljno postupa sa oružjem, da se poznaje procedura korišćenja i upotrebe, dok zakonske osnove regulišu šta je rukovanje a šta upotreba oružja’’. Cilj autora je da se utiče na svest građana, svakog pojedinca koji poseduje ili je u situaciji da dođe u dodir sa pištoljem, o značaju rukovanja, čuvanja i održavanja kao i same upotrebe i posledicama koje mogu doneti rukovanjem oružja.
Rade Repić, bivši komandir u Posebnim jedinicama policije i stručnjak iz pomenute oblasti, istakao je značaj ovakvog priručnika, gde su obrađena tri pištolja i jedan revolver, domaće proizvodnje.
Studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe su sa izuzetnim interesovanjem postavljali pitanja autoru knjige, dok je doc. dr Aca Ranđelović želeo da čuje i njihovo mišljenje na ovu temu.

Promocija knjige ,,Bezbedno rukovanje pištoljima i revolverima’’

06 decembar 2017 | Novosti

U ime Pravnog fakulteta za privredu i pravosudje, doc.dr Nenad Bingulac i asistenti mrs. Tanja Praštalo, mrs. Marija Sojević i mrs. Maja Subotin, a u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, omogućili su studentima druge godine organizovanu stručnu posetu Okružnom zatvoru u Novom Sadu, sa ciljem da se unapredi i upotpuni teorijska nastava i usvojena znanja iz predmeta Prekršajno pravo.

Pored detaljnog upoznavanja strukture organizovanja i rada ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, domaćin, prof. dr Aco Bobić je studente upoznao sa svim značajnim pitanjima koji se odnose konkretno na Okružni zatvor u Novom Sadu. Studenti su imali privilegiju i mogućnost ne samo da posete pojedine objekte u okviru Zatvora, već i da razgovaraju sa licima na izdržavanju kazne i da se na neposredan način uvere o postignutim efektima ove sankcije posmatrano kroz korelaciju sa izvršenim krivičnim delom.

Na osnovu novih saznanja i sagledavanja fragmenta vremena ,,sa druge strane zida" studenti su imali više pitanja koja su detaljno razmotrena i obrazložena od strane prof. dr Ace Bobića u diskusiji neposredno nakon posete.

Pravni fakultet

Visokoškolske jedinice

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download